Logo Página de inicio  Correo  

Alameda, 5. 2º Izda. Madrid   28014 Teléfono:  91 420 13 88 Fax: 91 420 20 04    LOGO UCR 

Logo por la III República

No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   

 Documentos UCR Manifiesto Fundacional de UCR Estatutos Afiliación  Criterios Republicanos

 

Manifiesto en Catalán   COMPROMÍS PER A INSTAURAR LA DEMOCRÀCIA

MANIFEST PER LA III REPÚBLICA ESPANYOLA  

 

Manifiesto en castellanoCompromiso para instaurar la Democracia. Manifiesto por la III República Española 

  Manifiesto en Bable    Manifiesto en Euskera    Manifiesto en Galego

 (Firma) 

 

Els ciutadans i ciutadanes sotasignants, compromesos amb els ideals de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, amb la solemne Declaració de Drets Humans de 1948, amb els Tractats internacionals que, en desenvolupar-la, la fan vinculant per a tots aquells Estats que s’hi adhereixin, i animats pels imperatius de consciència democràtica esdevinguts de la millor cultura humanística europea, fem saber:

     Provenim de tres moments històrics distints, de tres experiències diverses, de tres reflexions personals sobre la realitat que tenim davant nostre i que ens produeix, a més d’un rebuig, la ferma decisió d’aplegar voluntats per a canviar-la.

   Anunciem i proposem l’inici d’un procés Constituent, de caràcter republicà, a càrrec del conjunt de la societat espanyola i dels Pobles que configuren el seu Estat.

     No hi ha projecte polític amb garantia de solvència i recolzament si no ha estat gestat, de manera conscient, pels qui posseeixen la Sobirania i la Legitimitat per a fer-ho. I en difondre’l, per a sotmetre a discussió pública aquest projecte, subratllem que hem escollit deliberadament i intencionada la data del XXV aniversari de la Constitució vigent. Amb la qual cosa volem ressaltar que el restabliment de la legitimitat republicana debel.lada el 1936, es fa més necessària, davant l’evidència del fracàs de la denominada Transició, per a desenvolupar i aplicar una Democràcia i un Estat de Dret dignes d’aquest nom.

  Som aquells i aquelles que per vivències personals i profundes conviccions republicanes, mantingudes en l’adversitat, no poden oblidar ni renegar de l’úic moment històric en què el poble espanyol va ser protagonista d’una ruptura democràtica: la II República espanyola. El conjunt polític de la cultura republicana, Laicitat, Federalisme, Separació de poders, Cultura de Pau i preeminència de l’Ètica Civil, són llegats eterns.

     Som aquelles i aquells que, amb major o menor grau de compromís  i de risc, vam exercir durant la Dictadura que matava la llibertat una constant oposició en nom de la fidelitat republicana i de la democràcia futura. En el centre de les nostres aspiracions, en l’eix de les nostres propostes alternatives, en l’arrel dels nostres sentiments més profunds segueixen ancorats, des d’aleshores, l’aposta per la República com la forma d’Estat que, esdevinguda directament i clara de la voluntat popular, va tenir a l’abril de 1931 la seva última manifestació. I junt amb tot això opera també en nosaltres, el rebuig a la dinastia reial, expulsada d’Espanya en dues ocasions.

   La Transició va ser l’alambí en el qual es van destil.lar pors, prudències, ingenuïtats, pactes, ingerències, traïcions i vileses. La Monarquia il.legítima,  imposada pel Dictador, va ser acceptada - amb moltes excepcions - i es va superar el moment crític, esperant les bondats de la Constitució futura. Hem arribat a la conclusió, que es va donar suport a una Restauració alfonsina de similars característiques a les de 1876. La reflexió serena sobre els esdeveniments d’aquests 25 anys últims, avala la nostra conclusió.

      Som també aquells i aquelles que ens manifestem constantment, en mig d’un mar de senyeres republicanes, per a combatre problemes vells i els que es derivin, tant de les guerres d’agressió com de la globalització capitalista. Som unes generacions que no hem conegut la República ni la dictadura feixista. Hem intuït, però, que l’ideal republicà, per la seva radicalitat democràtica, és una peça clau en la resposta, des de l’Estat espanyol, a l’ordre econòmic, social, polític, ideològic i cultural que combatim.

        És urgent la resposta a aquesta situació d’involució en la Democràcia, en les Llibertats i en el retrocés de les conquestes socials. Ha de ser peremptòria l’acció contra la creixent bretxa que separa el Primer Món de la resta del planeta. I els eixos d’actuació social, política i cultural han d’ubicar-se en territoris concrets, amb propostes concretes i amb capacitat de generar, per la seva pròpia dinàmica, major consens i suport.

       Per a tots nosaltres, la ruptura democràtica prèvia a la III República espanyola, és un procés de creació de xarxes ciutadanes en què els valors republicans, anteriorment subratllats, s’incardinin en una actitud personal i col.lectiva d’exercici conseqüent de Drets i Deures.

     És per això que la nostra proposta de procés Constituent republicà ha d’anar indissolublement lligat, a una sèrie de compromisos i línies programàtiques que desenvolupin conseqüentment les tres generacions de Drets Humans per a totes les persones que habitin o puguin habitar en el terrori de la República, sense distinció de sexe, raça, religió o diversitat ètnica. Ens lliguem conseqüentment a l’art. sisè de la Constitució republicana de 1931: “Espanya renuncia a la guerra com a instrument de política nacional” i també a les decisions d’entitats i organismes internacionals coïncidents amb el seu esperit i lletra.

    La III República espanyola, com a expressió institucional d’una societat que regenera l’Ètica, la Política i els Valors Cívics, assumeix conseqüentment els Drets Humans i defensa les Llibertats, ha de fixar amb precisió, en la seva futura Constitució, els mecanismes de decisió i control públic i institucional que garanteixin la seva existència i el seu exercici.

    Els ciutadans i ciutadanes sotasignants ens considerem moralment i política desvinculats de la Constitució monàrquica de 1978. Per qualsevol circumstància que ens obligui a posicionar-nos mitjançant jurament o promesa, utilitzarem la fòrmula  “per imperatiu legal”.

 

                              ¡ VISCA LA III REPÚBLICA ESPANYOLA!                                                         

Firma     Correo UCR

Para firmar el Manifiesto, enviar un correo a UCR indicando  Nombre, apellidos, profesión, DNI y, si procede,  organización política, sindical, social o ciudadana a la que se pertenezca y responsabilidad en la misma si se tiene. El domicilio es opcional y sólo será utilizado a efectos de comunicación interna. Por correo electrónico sólo se admitirán las adhesiones de los propios remitentes. Si deseas participar en la recogida de firmas, dispones de un modelo pinchando aquí. Completado, remítelo a: Unidad Cívica por la República, Calle Alameda,5. 2º izda. 28014, Madrid; mandarlo por fax al 91 420 13 08,o bien, puedes escanear la hoja y remitirla como fichero adjunto a la dirección de correo electrónico.Correo UCR

* El 6 de Diciembre de 2003- Día de la Constitución borbónica,  se publicó en El País, un anuncio con un extracto del presente manifiesto por la III República aprobado en la II Jornada Republicana (15/11/03) con  los primeros firmantes  

(Ver en formato PDF)  

 

 Página de inicio  

 

 

Free counter and web stats